EKL

 
 
 

EKL peruuttaa kaikki liiton järjestämät tapahtumat toukokuun loppuun asti

Eläkkeensaajien Keskusliitto kantaa suurta huolta etenkin riskiryhmien, joihin valtaosa liiton jäsenistöstä kuuluu, turvallisuudesta. Omalta osaltamme haluamme vastata maan hallituksen ja terveysviranomaisten pyyntöihin, että kaikki tekevät voitavansa koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi.

Liitossa otetaan välittömästi käyttöön tätä tavoitetta edistäviä toimia. Niillä pyritään suojaamaan sekä liiton jäsenten ja henkilökunnan terveyttä että omalta osaltaan helpottamaan Suomen terveydenhuoltojärjestelmän kuormitusta ja suojaamaan kaikkein suurimmassa vaarassa olevia kansalaisia.

Kaikkien tulee noudattaa erityistä harkintaa ja varovaisuutta etenkin riskiryhmien kanssa asioidessa ja lähikontakteja riskiryhmien kanssa tulee välttää. Riskiryhmiin kuuluvat ikääntyneet ja perussairaat. Eläkkeensaajien Keskusliiton toiminnan ja tapahtumien pääasiallisena kohderyhmänä ovat ikäihmiset tai heidän kanssaan työskentelevät henkilöt.

Liiton johdon päätöksellä on Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry päättänyt tänään ryhtyä seuraaviin välittömiin toimiin asian suhteen:

  1. Kaikki liiton järjestämät tapahtumat perutaan toukokuun loppuun asti
  2. Liiton järjestämät muut kokoukset, kokoontumiset ja tapaamiset peruutetaan alla olevalla poikkeuksella:
    • Työvaliokunnan kokous 26.3. ja hallituksen kokous 2.4. pyritään pitämään normaalisti tai tarvittaessa sähköpostikokouksena
    • Hallitus päättää lopullisesti siitä, että siirretäänkö valtuuston 23.4. kokous pidettäväksi myöhempänä ajankohtana
  3. Kaikki liiton työntekijöiden mahdolliset työhön liittyvät ulkomaanmatkat peruutetaan toistaiseksi.


Koronavirus ja sen aiheuttama suuri huoli on saanut monet yhdistyksemme pohtimaan, voidaanko heidän lakisääteisiä kokouksiaan pitää ollenkaan.

EKL kehottaa liiton piirejä ja jäsenyhdistyksiä peruuttamaan ja siirtämään kokouksiaan ja muita tapahtumiaan myös toukokuun loppuun asti tässä vaiheessa.

Suosittelemme, että kaikki järjestäjät harkitsevat nyt, onko kokousten ja tapahtumien järjestäminen tarpeen. Piirin ja yhdistyksen on itse arvioitava kokoukseen liittyvät riskit (osallistujien lukumäärä, tiettyihin riskiryhmiin kuuluvat osallistujat jne.).

Tässä poikkeuksellisessa tilanteessa on kuitenkin selvää, että on parempi lykätä rutiinitapaamisia ja muita tarpeettomia kokouksia. Sääntömääräisyys saa luvan väistyä jäsenkunnan terveyden ja sen edistämisen edessä.

Jos yhdistys toteaa, että kokoukseen liittyy riskejä, hallitus voi päättää siirtää kokouksen. Tällöin suositellaan, että hallitus ilmoittaa välittömästi yhdistyksen jäsenille selvästi, että kokous siirretään tartunnan leviämisriskin vuoksi ja että kokous pidetään heti, kun se on turvallista järjestää jäsenten terveyden kannalta.

Viesti jäsenille olisi hyvä välittää samalla tavalla kuin säännöissä määrätään yhdistyksen koollekutsumisesta, mutta tietysti on parasta käyttää kaikkia yhdistyksen käyttämiä viestintäkanavia.

Liitto seuraa tilanteen kehittymistä. Tarvittaessa asiasta annetaan lisäohjeistuksia tulevaisuudessa.

     ___________________________________________________________

 

MIKÄ ON EKL?


Eläkkeensaajien Keskusliitto on yli 80 000 jäsenellään maan toiseksi suurin eläkeläisjärjestö. Se elää aktiivisesti mukana eläkkeensaajan arjessa. Liitto on tehnyt edunvalvontatyötä jo yli 55 vuotta. EKL paikallisyhdistykset tarjoaa työelämän jälkeen myös sinulle uusia tuttavuuksia, mielenkiintoista toimintaa ja uusia harrastusmahdollisuuksia.

 

Jäsenyys ja jäsenedut

 

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry tarjoaa sinulle edunvalvontaa, harrastuksia ja tapahtumia


Eläkkeensaajien Keskusliiton jäseneksi tullaan liittymällä johonkin liiton 325 paikallisyhdistyksestä, joita on eri puolilla Suomea. Voit liittyä jo eläkeikää lähestyessäsi tai työkyvyttömyyseläkeläisenä – meillä ei katsota syntymävuotta!

Ota yhteyttä kotipaikkakunnallasi toimivaan EKL:n yhdistykseen tai soita liiton toimistoon johdon assistentti Birgitta Kuittiselle, puh. (09) 6126 8421 tai 050 314 2542. Voit käyttää myös sähköpostia: ekl@elakkeensaajat.fi tai lähettää Sähköinen liittymislomakkeen.

Omassa EKL-yhdistyksessäsi voit tavata tuttuja ja saat uusia ystäviä. Saat myös ajankohtaista tietoa etuuksistasi ja voit osallistua monenlaiseen harrastustoimintaan: retkille, matkoille, tapahtumiin, erilaisille kursseille ja eri lajien kilpailuihin.


UPEITA JÄSENETUJA!

Liittyessäsi EKL:n jäseneksi* saat liitosta tervetulokirjeen (postitetaan kesä- ja joulukuussa), josta löydät Tallink Siljan risteilyetukortin, Tradeka/Restelin tarjouksen ja Rajaniemen lomakeskuksen hemmotteluloman tarjoushintaan.

Jäsenenä pääset siis osalliseksi monista rahanarvoisista jäseneduista. Näitä ovat alennus liittomme lomakeskuksen täysihoitohinnoista, majoitusalennus kotimaan HI-hostelleissa ja mahdollisuus hankkia ulkomailla tarvittava kansainvälinen hostellikortti alennettuun hintaan, Tradekan majoitustarjous sekä Levihotellin tarjous.
*) EKL:n jäsenmaksu on yhdistyskohtainen ja on noin 10–20 euroa vuodessa.Eläkkeensaaja-lehti kotiin kannettuna

Jokainen jäsenmaksunsa suorittanut saa vuosittain maksutta Eläkkeensaaja-lehden seitsemän numeroa, joista vuoden viimeinen on joulun tuhti lukupaketti. 

Eläkkeensaaja-lehti pitää sinut ajan tasalla eläkkeensaajan eläke- ja veroasioista, sosiaali- ja terveyspalveluista sekä liiton valtakunnallisesta edunvalvonnasta. Lehdessä julkaistaan myös henkilöhaastatteluja, lehden kulloiseenkin teemaan keskittyviä juttuja sekä asiantuntija-artikkeleita.

Lehdessä on myös EKL-piireille ja -yhdistyksille avoin oma foorumi harrastus- ja muun toiminnan kokemuksista ja elämyksistä kertomiseen.

https://www.elakkeensaajat.fi/